806

Servisní kontroly

Servisní kontroly a měření emisí dle TPG 70401​

Dopřejte vašemu spotřebiči také pravidelnou roční prohlídku​

U nových plynových kotlů, které jsou v záruce, je jednou z podmínek pro případné uznání  záruky i pravidelný roční servis – roční servisní kontrola – prováděná smluvní servisní formou výrobce. Tato servisní prohlídka plynového kotle by měla být provedena nejdéle 12 měsíců od uvedení plynového kotle do provozu, případně od provedení předchozí servisní prohlísky mimo topnou sezonu – t.j. od dubna do srpna. To by mělo platit i u plynových kotlů, které byly do provozu uvedeny během toplné sezóny. A to hlavně pro velké časové vytížení servisních techniků, zejména těsně před zahájením topné sezóny    z důvodů oprav a uvádění nových plynových kotlů do provozu.Pro bezchybnou funkci je nutné plynový kotel prohlédnout každých 12 měsíců, a to bez ohledu na skutečnost, že plynový kotel nevykazuje žádnou známku poruchy. Oprava plynového kotle je otázkou několika hodin, ale dostupnout servisního technika či náhradnáho dílu může opravu prodoužit na několik dní, hlavně v zimních měsících. Předejít těmto komplikacím můžete snadno. Nepodceňujte význam roční kontroly a objednejte si návštěvu servisního technika již teď přes náš objednávkový formulář.

Příklady činností při pravidelném servisu:​

 • kontrola úniku plynu
 • vizuální kontrola spalinového výměníku
 • vyčištění trysek hořáku
 • kontrola expanzní nádoby
 • kontrola bezpěčnostních prvků
 • nastavení výkonu spotřebiče
 • kontrola umístění a připojení spotřebiče
 • kontrola odtahu spalin včetně zákonného měření CO2
 • vystavení protokolu roční servisní kontroly
 • kontrola tlaku a dopuštění topného systému
 • kontrola pojistných ventilů

Naše firma zajišťuje pozáruční servis plynových, elektrických kotlů a kotlů na tuhá paliva výrobců: ​

Junkers – Bosch – Dakon – Protherm – Immergas – MoraTop – Mora

Roční kontrola plynového kotle​

Pro bezproblémový provoz plynových kotlů a spotřebičů je nutné, aby jeho uživatel prováděl pravidelný roční servis. Nejen, že to vyžadují platné státní normy a vyhlášky v ČR ( u spotřebičů nad 5kW výkonu ), ale předejtete ve většině případech poruchám spotřebiče rozsáhlejšího a nákladnějšího charakteru. Další důvod pravidelného servisu je Vaše finanční úspora – neseřízený spotřebič má daleko větší spotřebu a tím Vám zvyšuje náklady na topení či ohřev vody. Zanesený výměník nedokonalým spalováním Vám u kotle či průtokového ohřívače také výrazně zvyčuje náklady a snižuje účinnost spotřebiče. Pro tyto a ještě i další důvody Vám doporučujeme, aby jste servisní kontroly spotřebičů nepodceňovali a nechali si je provádět. Servisní prohlídku můžete objednat přes náš email či rovnou telefonicky.

Měření emisí a jeho důležitost​

Změnami v normě TPG 704 01, která stanovuje požadavky na odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, se při uvádění plynových spotřebičů v provedení B do provozu, při jejich seřizování montážní nebo servisní organizací, při provozní revizi, popř. při odborném posouzení jejich provozu, musí nově z bezpečnostních důvodů provést měření koncentrace CO ve spalinách a v ovzduší v místě instalace dále pak měření tahu komína a teploty spalin.

Při měření se provádějí tyto úkony:​

Měření spalin

Při tomto ústředním měření v rámci analýzy spalin měříte přímo obsah CO a O2, teplotu spalin a okolí. Z těchto hodnot testo 310 dopočítá všechny další veličiny, jako je koncentrace CO2, účinnost a komínová ztráta. V případě koncentrace vyšší než 1000 ppm COn do komína se stanoví návrh na okamžité odstavení spotřebiče z provozu!​


Měření tahu a teploty spalin

Měření tahu zajišťuje, aby spaliny spalovacího zařízení byly správně odváděny komínem. Toto menu měření je specielně určeno ke zjištění, zda má otopné zařízení správný podtlak. Současně je zobrazována také teplota spalin.

Měření CO v okolí ​

Pomocí tohoto bezpečnostního měření zjistíte, zda se v okolí otopného zařízení neobjevují zpětně proudící spaliny. Přitom mohou vznikat v kotelně, případně v obytné místnosti vysoké koncentrace CO. Poněvadž tyto koncentrace ohrožují na životě, mělo by být toto měření provedeno vždy jako první před ostatními měřeními. Při překročení hodnoty          4 ppm CO do prostoru je nutno do odstranění příčiny úniku odstavit spotřebič z provozu.

Měření diferenčního tlaku

Při měření diferenčního tlaku se kontroluje přívod plynu do plynového kotle. V tomto případě měříte rozdíl mezi tlakem v potrubí a tlakem v okolí. Měření je také důležité pro seřízení tlaku na tryskách.

Spotřebiče v provedení B odebírají spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší spalinovou cestou. Při nedostatečném přívodu spalovacího vzduchu dochází k nedokonalému spalování, porušení tlakové dynamické rovnováhy systému “místnost–spotřebič“, případně “přerušovač tahu–komín“, a k vracení spalin přerušovačem tahu do prostoru, ve kterém jsou spotřebiče instalovány.

Pokud není zajištěno automatické blokování současného provozu zařízení způsobujících podtlak a spotřebičů v provedení B, nesmí být spotřebiče s atmosférickými hořáky v provedení B s přerušovačem tahu umístěny v prostorech, ve kterých může vznikat podtlak, jehož hodnota je větší než 4 Pa, způsobený:

a) ventilátory

b) větracími zařízeními

c) spotřebiči s ventilátorem

d) centrálním vysavačem

e) tahem komína jiných spotřebičů

f) jinými zařízeními.